"ZSU-23-4"

Lần tập trung lực lượng lớn nhất của ZSU-23-4 Việt Nam

Lần tập trung lực lượng lớn nhất của ZSU-23-4 Việt Nam

17/10/2018 | Trong quá khứ, Quân đội nhân dân Việt Nam từng tổ chức nhiều cuộc duyệt binh trên quy mô lớn với rất nhiều vũ khí, khí tài hiện đại được huy động. Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka được...
Việt Nam đủ khả năng tự nâng cấp ZSU-23-4M lên chuẩn M5

Việt Nam đủ khả năng tự nâng cấp ZSU-23-4M lên chuẩn M5

02/01/2018 | Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 hiện là xương sống trong lực lượng phòng không tầm thấp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 cỡ 23 mm được Liên Xô viện trợ cho Việt Nam...
Pháo tự hành ZSU-23-4 Việt Nam diễn tập bắn máy bay

Pháo tự hành ZSU-23-4 Việt Nam diễn tập bắn máy bay

11/11/2016 | Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 của các sư đoàn Việt Nam vừa tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật tại trường bắn TB1.  Mới đây, tại trường bắn quốc gia TB1, Quân chủng Phòng không – Không...
Xem pháo phòng không ZSU-23-4 Việt Nam huấn luyện

Xem pháo phòng không ZSU-23-4 Việt Nam huấn luyện

05/08/2016 | Sau khẩu lệnh “Đại đội về vị trí chiến đấu”, trong chốc lát, các khẩu đội pháo phòng không đã triển khai xong đội hình và sẵn sàng nhả đạn. Huấn luyện chiến đấu Để có được...