Trường Sa Hoàng Sa » "vovan thuong"

"vovan thuong"

Thủ tướng dự Hội nghị Gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc

Thủ tướng dự Hội nghị Gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc

25/07/2019 | Sáng 25/7, cuộc Gặp mặt tuyên dương 500 thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019 dã được tổ chức tại Hà Nội. Sáng 25/7, cuộc Gặp mặt tuyên dương 500 thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm...