Trường Sa Hoàng Sa » "Tạ Quang Bửu"

"Tạ Quang Bửu"

Cuốn sổ tang Bác Hồ của cố Bộ trưởng Tạ Quang Bửu

Cuốn sổ tang Bác Hồ của cố Bộ trưởng Tạ Quang Bửu

13/08/2019 | Trong sổ tang, cố GS Tạ Quang Bửu viết: “Nhớ Bác nhất những lúc Bác phê bình mình. Phấn khởi và yêu Bác nhất cũng là những lúc đó”. GS Tạ Quang Bửu (1910-1986) là người đặt nền móng cho lĩnh vực...