Trường Sa Hoàng Sa » "Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh"

"Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh"

Quyền Chủ tịch nước: Việt Nam coi trọng quan hệ với Tanzania

Quyền Chủ tịch nước: Việt Nam coi trọng quan hệ với Tanzania

11/10/2018 | Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ với Tanzania, là một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam tại châu Phi. Chiều 11/10, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Đặng...