Trường Sa Hoàng Sa » "Qui tắc ứng xử ở Biển Đông"

"Qui tắc ứng xử ở Biển Đông"

Động thái “trái chiều” của Trung Quốc – Philippines ở Biển Đông

Động thái “trái chiều” của Trung Quốc – Philippines ở Biển Đông

22/08/2013 | Mặc dù ASEAN đồng thuận về sự cần thiết giải quyết hòa bình tranh chấp lãnh thổ, nhưng đã có dấu hiệu phân hóa về phương pháp tiếp cận. Không mấy tin tưởng thiện chí của Trung Quốc về thương...