Trường Sa Hoàng Sa » "Carlyle Thayer"

"Carlyle Thayer"

Tranh chấp biển Đông: Trung Quốc đã “nghĩ lại”

Tranh chấp biển Đông: Trung Quốc đã “nghĩ lại”

13/11/2013 | Những chuyển biến của ASEAN đã khiến Bắc Kinh suy nghĩ lại về cách tiếp cận vấn đề Biển Đông.  Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc đồng ý thảo luận với ASEAN về COC, trước đó họ vẫn giữ lập...