"BWP-1"

Một xe chiến đấu Ba Lan diệt cả tiểu đoàn tăng Nga?

Một xe chiến đấu Ba Lan diệt cả tiểu đoàn tăng Nga?

10/09/2019 | Theo Popular Mechanics, chỉ với một chiếc BWP-1 sau nâng cấp, Ba Lan có thể diệt cả tiểu đoàn tăng Nga. Chương trình vũ khí đặc biệt của Ba Lan được thực hiện để tích hợp tên lửa chống tăng Brimstone...