Trường Sa Hoàng Sa » "biển Cam Ranh"

"biển Cam Ranh"

Tàu Hải Dương 8 Trung Quốc thách thức đi sâu bất thường vào phía biển Cam Ranh

Tàu Hải Dương 8 Trung Quốc thách thức đi sâu bất thường vào phía biển Cam Ranh

09/10/2019 | Vào lúc 16h04′ ngày 9/10/2019, theo hệ thống AIS vệ tinh, tàu Hải Dương Địa Chất 8 cùng nhóm tàu hộ tống của Trung Quốc tiếp tục đi sâu thêm một cách bất thường vào biển Việt Nam, so với đường...