Trường Sa Hoàng Sa » "Bái Đính"

"Bái Đính"

Thương mại hóa chùa chiền: Giáo hội phật giáo cần có những phản ứng quyết liệt!

Thương mại hóa chùa chiền: Giáo hội phật giáo cần có những phản ứng quyết liệt!

13/03/2019 | “Đến chùa Bái Đính không tiền đừng mong lễ được Phật”, “chùa cho doanh nghiệp đầu tư như BOT”, “chùa làm du lịch”, “xây chùa to để làm gì” – đó là những thông điệp nhức nhói mà...