Trường Sa Hoàng Sa » Thời sự » Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ và chỉ định Đảng ủy Cục Đối ngoại

(Thời sự) - Sáng 29-10, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ và chỉ định Đảng ủy Cục Đối ngoại, nhiệm kỳ 2018 – 2020. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự, trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Cục Đối ngoại nhiệm kỳ 2018 – 2020; chúc mừng các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về việc thành lập Đảng bộ Cục Đối ngoại, nhiệm kỳ 2018 – 2020 trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương; chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy Cục…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng ủy Cục Đối ngoại, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Đối ngoại cần nhận thức rõ vai trò, vị trí của Cục Đối ngoại cũng như công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng; luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy Đảng để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục Đối ngoại thực sự hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự Lễ công bố.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý việc sớm đề ra phương hướng, nhiệm vụ Đảng bộ Cục Đối ngoại nhiệm kỳ 2018 – 2020; kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; phát huy vai trò lãnh đạo cấp ủy, xây dựng Quy chế làm việc của Đảng ủy, phân công rõ vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của cấp ủy viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các Quyết định, Nghị quyết, phân công đảng viên…

(Theo Công An Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm: