Trường Sa Hoàng Sa » Chính trị » Bộ Chính trị tiến hành kiểm điểm 25 vấn đề cần xem xét

(Chính trị) - Ngày 13/8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, nguồn tin từ TTXVN cho biết.

Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo các ban đảng Trung ương, bí thư ban cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, bắt đầu từ tháng 7/2012, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể và từng cá nhân. Bắt đầu từ tháng Tám này, tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể và cá nhân các tỉnh ủy, thành ủy, các tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tiếp đó sẽ tiến hành triển khai ở các cấp theo kế hoạch.

Bộ Chính trị tiến hành kiểm điểm: 25 vấn đề cần xem xét, giải trình

Bộ Chính trị tiến hành kiểm điểm: 25 vấn đề cần xem xét, giải trình

Hội nghị lần này nhằm phổ biến các công việc, cách làm với mong muốn tăng thêm quyết tâm, tạo niềm tin, cung cấp kinh nghiệm thực tế bước đầu để vận dụng và triển khai thực hiện ở các tỉnh ủy, thành ủy và tương đương.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Lê Hồng Anh trình bày báo cáo của Bộ Chính trị về việc chuẩn bị và tiến hành các bước kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Bộ chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Theo đó, công tác chuẩn bị được tiến hành công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức bộ phận thường trực ở Trung ương chỉ đạo thực hiện nghị quyết và tổ giúp việc bộ phận thường trực; tổ chức lấy ý kiến góp ý để chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình; chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Để làm cơ sở thống nhất chuẩn bị bản tự kiểm điểm cá nhân của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ phận Thường trực đã trình Bộ Chính trị thông qua văn bản “Một số vấn đề về việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng”.

Trong đó, nhấn mạnh việc chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm chu đáo, chặt chẽ, khoa học; tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó; bảo đảm kết quả thực chất, không làm lướt, làm hình thức, chiếu lệ; tránh tình trạng xuê xoa, nể nang cũng như lợi dụng kiểm điểm để nói xấu, thổi phồng khuyết điểm, hạ uy tín người khác với động cơ không trong sáng.

Thật sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; từng đồng chí nghiêm túc tự kiểm điểm và cầu thị tiếp thu những ý kiến góp ý đúng đắn, xác đáng của các tổ chức và cá nhân; tự giác, trung thực xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, thấy rõ khuyết điểm và tự sửa chữa; phải thực sự khách quan, chân thành, thẳng thắn đóng góp ý kiến cho các đồng chí khác và cho tập thể. Cá nhân được góp ý kiểm điểm không được thành kiến hoặc trù dập người góp ý.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư gương mẫu kiểm điểm để cấp dưới và toàn Đảng noi theo; tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm điểm trước, cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm điểm sau; Tổng bí thư và các Ủy viên Bộ Chính trị là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội kiểm điểm trước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khác kiểm điểm sau.

Nhìn chung, các bản tự kiểm điểm cá nhân được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, nội dung bám sát bản hướng dẫn của Bộ Chính trị; giải trình chi tiết các góp ý của tập thể và cá nhân.

Trên cơ sở kết quả đã nêu, Bộ Chính trị xác định 25 vấn đề cần được xem xét, giải trình. Các bản dự thảo giải trình là tài liệu chính thức trình hội nghị kiểm điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư, để Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến. Các tài liệu phục vụ kiểm điểm tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc với khối lượng rất lớn.

Tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong bốn ngày. Nội dung phát biểu được chuẩn bị kỹ; các vấn đề nổi cộm của tập thể trên cả ba nội dung đều được nêu ra để phân tích. Không khí thảo luận chân thành, thẳng thắn, xây dựng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt lưu ý, kiểm điểm nhưng vẫn bảo đảm công việc thường xuyên, không để ảnh hưởng đến công việc chung, phong trào chung.

Tổng bí thư cũng đã dành thời gian phân tích, làm rõ thêm một số việc cụ thể mà các đại biểu nêu như xem xét, kỷ luật những đồng chí sai phạm đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác; xử lý những vụ việc tồn đọng từ các khóa trước; cách thức việc đóng góp ý kiến trước khi tiến hành kiểm điểm; công tác tập hợp, tổng hợp các ý kiến đóng góp, về thời gian tiến hành kiểm điểm, việc thông báo và trả lời các tập thể, cá nhân…

TTXVN cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân trong 12 ngày, chia làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 21-25/7 vừa qua: kiểm điểm tự phê bình và phê bình bốn đồng chí lãnh đạo chủ chốt gồm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều tham gia đóng góp ý kiến. Đợt 2 từ ngày 1-7/8 vừa qua: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn lại.

Nhìn chung, các bản tự kiểm điểm cá nhân trình bày trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư được chuẩn bị kỹ, kiểm điểm nghiêm túc. Các ý kiến góp ý chân tình, thẳng thắn; các vấn đề được các tổ chức Đảng và cá nhân góp ý với cá nhân các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều được trình bày, phân tích góp ý kỹ, sâu sắc. Kết luận phần kiểm điểm cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư giao cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương thẩm tra, xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan đến một số ủy viên Bộ Chính trị và báo cáo Bộ Chính trị (trong tháng 9/2012) để có kết luận cụ thể.

Qua kiểm điểm đã làm rõ hơn, sâu hơn ưu, khuyết điểm và hạn chế của tập thể và các cá nhân trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số vấn đề quan trọng cấp bách về xây dựng Đảng (về trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý doanh nghiệp Nhà nước, nhất là về các vụ việc Vinashin, Vinalines; về thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XI và công tác cán bộ; về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; về một số dư luận bức xúc liên quan đến cá nhân, gia đình, vợ con…).

Trong quá trình kiểm điểm, có những vụ việc kết luận được thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất kết luận; những việc cần phải có thời gian để kiểm tra, xác minh sẽ giao cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm rõ. Những vụ việc trước đây đã có kết luận nay không có tình tiết gì mới làm thay đổi bản chất sự việc thì không xem xét lại.

Cũng theo TTXVN, Bộ Chính trị đã đề xuất và trình hội nghị Trung ương 5 thảo luận, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị. Lập lại Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính; đồng thời là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Bộ Chính trị đã ban hành “Hướng dẫn thực hiện việc chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương”, sửa đổi ngay cách đi công tác ở địa phương, cơ sở theo hướng thiết thực, cụ thể, tránh hình thức, nghi lễ rườm rà.

Ban Bí thư ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; ban hành quy định bổ sung, sửa đổi về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định điều chuyển, phân công công tác khác đối với một số đồng chí ủy viên Trung ương Đảng; bố trí công tác mới cho một số đồng chí ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết.

Bộ Chính trị đã chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương khẩn trương nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và một số đề án về công tác cán bộ khác để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; cơ chế để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bộ Chính trị giao cho bộ phận thường trực giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua kiểm điểm để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bản giải trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số vấn đề chung mà các tập thể, cá nhân góp ý cho tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẩn trương tiến hành thẩm tra, xác minh, làm rõ một số vấn đề mà Bộ Chính trị giao, bảo đảm thật khách quan, đúng nguyên tắc, nghiêm túc, kết luận rõ ràng và báo cáo Bộ Chính trị; đồng thời Bộ Chính trị sẽ nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo về kết quả thực hiện chủ trương cơ cấu lại tập đoàn Vinashin và về vụ việc Vinalines theo ý kiến kết luận của Bộ Chính trị trong quá trình kiểm điểm.

Tháng 9/2012, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ họp lại để thông qua báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bản tiếp thu giải trình…, đánh giá chính thức về kết quả kiểm điểm, xem xét việc kỷ luật (có hay không, đến mức nào đối với tập thể và cá nhân) để báo cáo với Trung ương.

Bộ phận Thường trực giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị báo cáo trình Hội nghị Trung ương 6 về việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Chuẩn bị thông báo cho các cơ quan, cá nhân góp ý cho tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả đợt kiểm điểm này sau Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI).

Phân công các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo các ban đảng Trung ương đi dự, chỉ đạo và theo dõi kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp tỉnh và tương đương.

Chỉ đạo khẩn trương thực hiện ngay một số việc đã được quy định trong Nghị quyết Trung ương 4, đã được kết luận qua kiểm điểm lần này, đặc biệt là chuẩn bị các đề án, các cơ chế, chính sách để trình Trung ương, Bộ Chính trị xem xét quyết định, tạo chuyển biến ngay trong quá trình kiểm điểm thực hiện Nghị quyết của Trung ương.

(VnE)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm: