Trường Sa Hoàng Sa » "Vũ Khiêu"

"Vũ Khiêu"

Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu xanh xuyên thế kỷ

Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu xanh xuyên thế kỷ

17/02/2017 | Con người tầm vóc ấy không đơn thuần để dễ dàng ngợi ca với các danh từ, tính từ để tôn vinh. Dáng thanh, vầng trán rộng, chất chứa đối lập từ tầm vóc một trí thức lớn của Việt Nam vẫn...
Phỏng vấn Giáo sư Vũ Khiêu nhân kỳ họp Quốc hội

Phỏng vấn Giáo sư Vũ Khiêu nhân kỳ họp Quốc hội

01/11/2012 | Nhân dịp kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đang thảo luận sôi nổi về tình hình kinh tế – xã hội, phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư – Anh hùng Lao động Vũ Khiêu xung...