Trường Sa Hoàng Sa » "thế lực thù địch"

"thế lực thù địch"

Đề phòng các thế lực thù địch, phản động phá hoại ngày bầu cử

Đề phòng các thế lực thù địch, phản động phá hoại ngày bầu cử

18/05/2016 | Một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai từ nay đến ngày bầu cử là đảm bảo an ninh, trật tự; đề phòng sự phá hoại của các thế lực thù địch. Tiếp tục triển khai công tác bầu cử...
Mục đích thực sự của thủ đoạn ‘phi chính trị hóa’ quân đội

Mục đích thực sự của thủ đoạn ‘phi chính trị hóa’ quân đội

05/01/2014 | Trong lịch sử phát triển của xã hội có giai cấp, bất kỳ quốc gia nào, dù thời chiến hay thời bình đều tổ chức ra quân đội nhằm bảo vệ chế độ chính trị và lợi ích của giai cấp cầm quyền....