Trường Sa Hoàng Sa » "siêu khu trục hạm"

"siêu khu trục hạm"

Tương quan sức mạnh siêu khu trục hạm Mỹ và Trung Quốc

Tương quan sức mạnh siêu khu trục hạm Mỹ và Trung Quốc

18/06/2017 | Lớp Zumwalt của Mỹ có thiết kế tàng hình mang tính đột phá, trong khi Type-055 Trung Quốc lại có lợi thế về hỏa lực. Zumwalt với thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình. Ảnh: National Review. Siêu khu...