Trường Sa Hoàng Sa » "Nguyễn Xuân Cường"

"Nguyễn Xuân Cường"

Ông Nguyễn Xuân Cường được đề nghị làm Bộ trưởng Nông nghiệp

Ông Nguyễn Xuân Cường được đề nghị làm Bộ trưởng Nông nghiệp

27/07/2016 | Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 giữ nguyên cơ cấu, số lượng so với đợt kiện toàn nhân sự hồi tháng 4 và chỉ có một ứng viên mới ở vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp. Ông Nguyễn Xuân Cường (Ủy viên...