Trường Sa Hoàng Sa » "Ngày 8 tháng 3"

"Ngày 8 tháng 3"

Lịch sử sóng gió của ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Lịch sử sóng gió của ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

08/03/2014 | Ngày 8 tháng 3 năm 1857, các công nhân ngành dệt chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại Thành phố New York: 12 giờ làm việc một ngày. Hai năm sau, cũng trong tháng 3, các nữ...