Trường Sa Hoàng Sa » "Nam Định"

"Nam Định"

Nam Trực đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Nam Trực đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

17/07/2014 | Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Trực có những chuyển biến tích cực, bước đầu hình thành các vùng sản xuất lúa, cây màu theo hướng hàng hóa cho hiệu quả kinh tế...
Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu kỷ luật, khiển trách hàng loạt lãnh đạo tỉnh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu kỷ luật, khiển trách hàng loạt lãnh đạo tỉnh

13/07/2013 | Từ ngày 2-11/7/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 20. Ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội...