Trường Sa Hoàng Sa » "Hoang Sa Truong Sa"

"Hoang Sa Truong Sa"

Chiều nằng nặng

Chiều nằng nặng

25/02/2017 | Không có từ ngữ nào diễn đạt hết sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ bình yên cho tổ quốc. Các anh phải bỏ lại sau lưng biết bao thứ,...
Những ngôi sao sáng chói trên vòm trời Hoàng Sa

Những ngôi sao sáng chói trên vòm trời Hoàng Sa

19/01/2017 | Ngày Mười chín tháng Giêng là ngày tưởng niệm, những chiến sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa năm 1974 với hải quân Trung Quốc, để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tuy bốn mươi...
Hệ thống lại toàn bộ bằng chứng về Hoàng Sa, Trường Sa

Hệ thống lại toàn bộ bằng chứng về Hoàng Sa, Trường Sa

30/11/2011 | Trong cuộc đấu tranh đòi lại quần đảo Hoàng Sa từ tay Trung Quốc và bảo vệ quần đảo Trường Sa, việc hệ thống hóa các bằng chứng để chứng minh rằng “quần đảo này là vô chủ vào thời điểm...