Trường Sa Hoàng Sa » "Hoang Sa Truong Sa"

"Hoang Sa Truong Sa"

Hệ thống lại toàn bộ bằng chứng về Hoàng Sa, Trường Sa

Hệ thống lại toàn bộ bằng chứng về Hoàng Sa, Trường Sa

30/11/2011 | Trong cuộc đấu tranh đòi lại quần đảo Hoàng Sa từ tay Trung Quốc và bảo vệ quần đảo Trường Sa, việc hệ thống hóa các bằng chứng để chứng minh rằng “quần đảo này là vô chủ vào thời điểm...