Trường Sa Hoàng Sa » "Giáo sư Vũ Khiêu"

"Giáo sư Vũ Khiêu"

Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu xanh xuyên thế kỷ

Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu xanh xuyên thế kỷ

17/02/2017 | Con người tầm vóc ấy không đơn thuần để dễ dàng ngợi ca với các danh từ, tính từ để tôn vinh. Dáng thanh, vầng trán rộng, chất chứa đối lập từ tầm vóc một trí thức lớn của Việt Nam vẫn...