Trường Sa Hoàng Sa » "chi sai ngân sách"

"chi sai ngân sách"

Bắt nguyên chủ tịch xã chi sai hàng tỷ đồng ngân sách

Bắt nguyên chủ tịch xã chi sai hàng tỷ đồng ngân sách

25/03/2017 | Trong thời gian đương nhiệm, ông Nguyễn Văn Sỹ, nguyên chủ tịch xã Định Liên (Thanh Hóa), và thuộc cấp đã thu – chi sai nguyên tắc tiền ngân sách hàng tỷ đồng. Xã Định Liên, nơi xảy ra hàng loạt...