Trường Sa Hoàng Sa » Chính trị » Hội nghị Trung ương 7 chỉ ra nhiều bất cập trong chính sách tiền lương

(Chính trị) - Chính sách tiền lương là bộ phận đặc biệt nằm trong hệ thống chính sách kinh tế-xã hội, được Hội nghị Trung ương 7 trao đổi và cho ý kiến. Trong phiên thảo luận chiều nay (9/5) về Đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp”, 15 Ủy viên Trung ương phát biểu ý kiến, trao đổi thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao về những nhiệm vụ, giải pháp mà Đề án đề ra nhằm thực hiện triệt để, toàn diện chính sách tiền lương, trong đó đặc biệt lưu ý đến vấn đề nguồn lực để thực hiện Đề án.

hoi nghi trung uong 7 chi ra nhieu bat cap trong chinh sach tien luong hinh 1

Trung ương cho ý kiến về Đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp”

Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng, quan hệ chặt chẽ với các chính sách khác trong hệ thống chính sách kinh tế-xã hội, liên quan trực tiếp đến cân đối vĩ mô, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng chống tham nhũng. Chính sách tiền lương ở nước ta tính đến nay đã trải qua 4 lần cải cách.  Bên cạnh những kết quả đạt được, chính sách tiền lương đang tồn tại nhiều bất cập, làm nảy sinh nhiều vấn đề trong xã hội.

Mục tiêu tổng thể của Đề án cải cách tiền lương lần này là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, nhân lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ổn định, thống nhất, liên tục, thông suốt, tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng chống tham nhũng; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

hoi nghi trung uong 7 chi ra nhieu bat cap trong chinh sach tien luong hinh 2

Hội nghị Trung ương 7 cho ý kiến về cải cách tiền lương.

20 năm qua, mong muốn cải cách tiền lương chưa thực hiện được

Phát biểu thảo luận tại hội trường, các Ủy viên Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong chính sách tiền lương của nước ta hiện nay, đề nghị rút ra các kinh nghiệm,  bài học để việc triển khai nghị quyết mới cải cách tiền lương được hiệu quả.

“Thực tiễn 20 năm qua cho thấy mong muốn cải cách tiền lương chúng ta không thực hiện được. Nguyên nhân chủ yếu là, không thực hiện triệt để đưa các loại chi phí vào lương. Chính vì thế, lương không xác đáng và bình quân cào bằng. Nguồn lực của chúng ta có hạn, lương được điều chỉnh nhiều lần nhưng đến nay vẫn thấp, không theo kịp mặt bằng thị trường” – Ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, ông Ngô Đông Hải cũng phân tích thêm: Quy định mặt bằng lương theo hệ số đã làm mất ý nghĩa tiền lương. Quá trình thực hiện tiền lương do bất cập tiền lương phát sinh phụ cấp và thu nhập ngoài lương. Đặc biệt, ban hành và quyết định phụ cấp thu nhập tăng thêm không theo nguyên tắc nào, dẫn đến phụ cấp đặc thù, làm cho méo mó quan hệ tiền lương, mất đi vai trò ý nghĩa của tiền lương, nhất là tiền lương không còn là vai trò chính và là động lực của cán bộ công chức.

Các đại biểu cũng đã chỉ ra nhiều hệ lụy từ bất cập trong chính sách tiền lương, đặc biệt là lương khu vực công thấp, không khuyến khích được người lao động,  không thu hút được nhân tài vào làm việc tại khu vực này.

Nguồn lực nào để thực hiện Đề án về cải cách tiền lương?

Một trong những vấn đề được các đại biểu tập trung phân tích làm rõ đó là với những mục tiêu có thể nói đầy tham vọng mà Đề án đề ra, thì đâu sẽ là các nguồn lực để thực hiện.

“Vấn đề tăng năng suất lao động, mấu chốt nhất hiện nay là từ Nghị quyết Trung 3 khóa 11 là “Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn với thực hiện 3 đột phá chiến lược”. Vấn đề là chúng ta huy động nguồn lực để thực hiện bằng được các Nghị quyết Trung ương khóa XI và XII về phát triển kinh tế-xã hội đất nước” – ông Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị.

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, muốn có nguồn cải cách tiền lương phải đẩy mạnh tự chủ và xã hội hóa. Sự chia sẻ của xã hội đối với khu vực dịch vụ công sẽ giảm bớt gánh nặng phải chi ngân sách. Dùng cơ chế nhất định sẽ hiệu quả, nếu tập trung làm mạnh điểm này sẽ có nguồn quan trọng để chúng ta cải cách tiền lương.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đề nghị việc cải cách kinh tế, cải cách thu chi ngân sách tạo nguồn cho cải cách tiền lương là việc phải làm ngay chứ không phải chờ đến năm 2021.

“Phải có quyết tâm chính trị cao, đặc biệt đối với đề án này, quyết tâm chính trị không chỉ đặt vào thực hiện cải cách lương chúng ta đang bàn mà quyết tâm chính trị cao hơn cần đặt vào các Nghị quyết Trung ương 6 đã ban hành và Nghị quyết liên quan đến tinh giản bộ máy, xác định vị trí việc làm. Do đó, việc thực hiện các chủ trương chính sách khác sẽ có tính chất quyết định đối với thành công của đề án cải cách tiền lương”, ông Bùi Nhật Quang nhấn mạnh,

Mặt khác, theo ông Quang, Đề án cải cách phải tuân thủ quy luật thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong khu vực công, cải cách gắn với hiệu quả làm việc và trong khu vực doanh nghiệp gắn với điều chỉnh cải thiện hợp lý năng suất lao động. Như vậy, nguyên tắc thị trường cũng nên coi là nguyên tắc quan trọng cải cách tiền lương.

Lưu ý tính vùng, miền trong thực hiện Đề án cải cách tiền lương

Đánh giá Đề án có nhiều điểm mới, mang tính đột phá, tuy nhiên một số đại biểu cũng lưu ý đến tính vùng miền, không cào bằng, vì đặc thù,  mức độ chi phí của mỗi vùng miền khác nhau.

“Sự phát triển không đồng đều giữa miền núi, đồng bằng, Bắc- Trung- Nam thành thị và nông thôn thì chi tiêu của cán bộ công chức khác nhau. Có những thành phố lớn, 1 công chức phục vụ hơn 10.000 dân. Có những tỉnh, thành phố nhỏ hơn thì một công chức vài trăm dân hoặc hơn 1.000 dân. Đó là khác xa nhau. Chính sách đãi ngộ đối với từng công chức, từng địa bàn phải phù hợp, đáp ứng năng lực lao động của các cán bộ bỏ ra, tránh tình trạng cào bằng các tỉnh, thành phố, vùng miền thì rất nguy hiểm” – ông Phạm Hoài Nam, Tư lệnh quân chủng Hải Quân nêu ý kiến.

Một số đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn trước việc phân tách riêng bảng lương chức vụ với bảng lương chuyên môn nghiệp vụ có dẫn đến tình trạng cán bộ công chức không tập trung phấn đấu về công vụ, chức nghiệp mà chỉ tập trung cuộc đua vào các chức vụ. Theo Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải, việc tách riêng bảng lương chức vụ nhằm thực hiện nguyên tắc thứ bậc là thỏa đáng với người có trách nhiệm, chức vụ. Tuy nhiên, cũng cần có giải pháp để không làm phát sinh cuộc chạy đua.

“Thứ nhất là phải gắn phân định bảng lương vào việc xem xét đề bạt cán bộ với việc thực hiện đề án khác như “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” làm thế nào để chặt chẽ, có chất lượng đúng người, đúng việc. Thứ hai, chúng ta thực hiện đầy đủ các chế độ đãi ngộ với cán bộ công chức để cán bộ công chức yên tâm phấn đấu theo chức nghiệp. Thứ ba, quan tâm đến bảng lương chuyên gia với mức lương thỏa đáng để cán bộ công chức bên cạnh phấn đấu theo ngạch, bậc có thể phấn đấu theo chức nghiệp suốt đời không phải chạy đua theo chức vụ” – ông Ngô Đông Hải nói.

Việc cải cách chính sách tiền lương liên quan đến nhiều chính sách, ảnh hưởng đến nhiều tầng lớp nhân dân, các đối tượng trong xã hội nên đòi hỏi quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị.  Tại phiên thảo luận các đại biểu đề nghị Trung ương nghiên cứu, xem xét kỹ các nội dung của đề án, để ban hành Nghị quyết về chính sách cải cách tiền lương để các cơ quan thực hiện trong thời gian tới.

(Theo VOV)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongsahoangsa.info
Xem thêm: