Trường Sa Hoàng Sa » Chính trị » Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Tổng cục Chính trị

(Chính trị) - Sáng 22-2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) đã làm việc với Tổng cục Chính trị (TCCT).Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT: Trung tướng Đỗ Căn, Trung tướng Lê Hiền Vân và lãnh đạo các cơ quan chức năng của QUTƯ, BQP…

Sau khi nghe lãnh đạo TCCT và các cơ quan chức năng báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và một số kiến nghị, đề xuất, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của lãnh đạo, chỉ huy TCCT và Cơ quan TCCT. Theo đó, năm 2017, hoạt động CTĐ, CTCT của toàn quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội và thực tiễn hoạt động của bộ đội.

Tổng cục tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP nhiều chủ trương giải pháp lớn và trực tiếp chỉ đạo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân đội TSVM, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. TCCT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nội dung, chương trình, nhiệm vụ CTĐ, CTCT, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Trong năm, tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng để toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự- quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh. Cơ quan TCCT ổn định, có chiều hướng phát triển tốt, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì buổi làm việc.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, TCCT cần quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, QUTƯ, BQP, trọng tâm là nghị quyết của QUTƯ lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2018; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, đảm bảo tham mưu phải chủ động, nhạy bén, đi trước, đón đầu. Hoạt động CTĐ, CTCT cần tiếp tục lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, QUTƯ các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, làm tốt công tác tư tưởng cho các đối tượng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ và những nhận thức mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong Chiến lược Quân sự, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; kịp thời định hướng tư tưởng bộ đội và nhân dân trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chủ động hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phi chính trị hóa, dân sự hóa quân đội, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội và góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: TCCT cần tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với  phong trào thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; hoàn thành sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện Quy chế công tác cán bộ; tăng cường công tác nắm, quản lý cán bộ; thực hiện đồng bộ các giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn, luân chuyển, giải quyết chính sách cán bộ… báo cáo Thường vụ QUTƯ, QUTƯ quy hoạch cán bộ chiến dịch- chiến lược và chuẩn bị một bước nhân sự cho nhiệm kỳ tới; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm chắc tình hình địa bàn, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong Quân đội, nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX; tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng…; xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Cơ quan TCCT trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược; nâng cao chất lượng phối hợp, hiệp đồng; duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan tổng cục; triển khai các dự án, công trình được đầu tư bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, đúng tiến độ, chất lượng tốt; thực hiện nghiêm túc việc cổ phần hóa các doanh nghiệp theo đúng chủ trương của BQP.

(Theo Quân Đội Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongsahoangsa.info
Xem thêm: